1. BEVEZETÉS

A Holiday Club Füred Kft. (8230 Balatonfüred, Táncsics Mihály u 18.) (a továbbiakban Holiday Club Füred Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A www.holidayclubfured.hu címen elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.holidayclubfured.hu honlapon.

A Holiday Club Füred Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és munkatársunk megválaszolja kérdését.

A Holiday Club Füred Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Elolvasom a teljes dokumentumot… M06_Weboldal_adatkezelesi_tajekoztatoja-HCF